Achizitii de echipamente in vederea modernizarii SC OPTIM SERV 2005 SRL – cod SMIS 122805

Anunț de presă

„Achiziție de echipamente în vederea modernizării SC Optim Serv 2005 SRL”

Optim Serv 2005 SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Achiziție de
echipamente în vederea modernizării SC Optim Serv 2005 SRL”, cod SMIS 122805, finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2.A: “ Îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate
în SNC”, Apel ITI DD.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în
calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 3,834,193.71 lei, din care valoarea FEDR este de 1.910.751,87
lei.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în Orașul Isaccea, respectiv
crearea unei noi unități de prestare servicii pentru realizarea de construcții hidrotehnice.
Obiectivul specific al proiectului:
a) Achiziționarea de utilaje (excavator pe șenile cu pompa submersibilă pentru dragare, compactor
de sol și macara mobilă), echipamente specifice (stâlpi fotovoltaici mobili, container pentru
deșeuri și laptopuri) precum și active necorporale dedicate activității care face obiectul acestui
proiect.
b) Achiziționarea de tehnologii inovatoare în cadrul unității nou create și întreprinderea de
activități specifice pentru realizarea de lucrări de construcții hidrotehnice, de calitate superioară.
Rezultatele proiectului – în urma finalizării proiectului au fost achiziționate următoarele active
corporale: excavator pe șenile (cu accesoriu pompă submersibilă pentru dragare) – 1 buc,
compactor de sol – 1 buc, macara mobilă – 1 buc, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice – 3
buc, laptop cu licențe de operare și editare text – 2 buc și container pentru deșeuri – 1 buc, active
cu ajutorul cărora compania își va desfășura activitatea vizată prin proiect. Realizarea investiției
are impact direct asupra capacității tehnice a companiei, contribuind la dezvoltarea acesteia prin
achiziționarea unor utilaje performante, care vor determina o creștere a calității și a complexității
lucrărilor executate precum și crearea de locuri de muncă sezoniere.

Durata de implementare a proiectului a fost de 32 luni (17.04.2019 – 31.10.2020).

Informații suplimentare se pot obține de la: MIHAI VALERICĂ Administrator, Telefon 0752.425.460,
E-mail: optimserv05@yahoo.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Leave a Comment